Smart & snabb rekrytering med automation

Det finns många skäl att minska er "time to hire". Det är inte bara bra för dig och din organisation med snabba rekryteringsprocesser, utan även kandidaterna drar många fördelar av en smart och snabb rekryteringsprocess.

Testa gratis
Tre vektoriserade konceptbilder av en rekryteringsplattform
Abstract background, green and nay blue consisting of triangles and, squares and dots.

4 skäl till att korta ned rekryteringsprocessen

1. Attrahera de bästa kandidaterna

De kandidater som är attraktiva på arbetsmarknaden har ofta en buffé av karriärmöjligheter framför näsan. Det finns med andra ord stor anledning för er som organisation att visa upp er från er bästa sida. Och vad är väl bättre än att vara snabbfotad? 

Det fungerar helt enkelt så att kandidaterna med högst potential mest sannolikt kommer ha flest jobberbjudanden från så väl er som många andra konkurrenter på arbetsmarknaden. Ju snabbare ni som organisation är när det kommer till rekryteringsprocessen, desto större är sannolikheten att ni får den bästa kandidaten till jobbet.

2. Expandera snabbare och möt era kunders behov

Beslutet att anställa ytterligare personer till sin organisation uppstår generellt på grund av två anledningar. Antingen har marknaden öppnats upp eller så har ett ökat tryck från sina kunder uppstått av en eller annan anledning.

Om marknaden öppnats upp och nya affärsmöjligheter verkar möjliga att ta del av krävs ofta mer eller annan kompetens för att organisationen ska kunna ta del av de nya möjligheterna. Den organisation som då är snabbast kommer vinna mest mark. En rekrytering som exempelvis tar 2-6 månader är lika med underkänt i en sådan situation.

Om en eller flera av era kunder trycker på och vill utöka er leverans till dessa krävs ofta snabb respons för att kunden inte ska tröttna och gå till en annan partner, leverantör eller tillverkare. Att låta kunderna vänta 2-6 månader är även det lika med underkänt.

Det är därför av största vikt att minimera ledtiderna för att rekrytera.

3. Stärk ert Employer Brand

Ingen mår bra av att gå och vänta på hur ens framtid kommer att se ut. Du har kanske själv varit i en rekryteringsprocess där du svävat i ovisshet? Där du velat veta vad de egentligen håller på med, de som du skickade in ett CV till för två månader sedan? Där du varit på intervju men inte hört ett knyst på flera veckor? 

En organisation som har rekryteringsprocesser som pågår under flera månader, och ibland så mycket som sex månader, kommer göra många kandidater frustrerade vilket tar hårt på arbetsgivarvarumärket. Intresset från många kandidater kommer således att svalna snabbt. Och det vill man ju såklart aldrig som rekryterande part.

4. Minimera tidskonsumerande administration

En utdragen och komplicerad process med annonsering, CV-granskning, inläsning av personliga brev och åtskilliga intervjuer med många kandidater kommer ta enormt mycket tid från organisationen. Ofta tas denna tid dessutom från personer som har nyckelroller i organisationen.

Här är det av allra högsta vikt att korta ned och använda verktyg för att automatisera repetitiva delar av rekryteringsprocessen. Detta för att kunna lägga tid på arbetsuppgifter som är avgörande i en rekryteringsprocess. Det gör dessutom era medarbetare gladare. Det vågar vi lova er!

Korta ned och effektivisera rekryteringen med Brite

I många organisationer pratar man om rekrtyeringsprocesser som tar många månader. Vissa rekryteringsbolag förespråkar till och med, hör och häpna, att rekrytering ska ta lång tid! Det gör inte vi på Brite. Rekrytering ska gå fort.

Vårt mål är att minimera tiden det tar från att ett behov har identifierats till dess att en person har skrivit på ett anställningsavtal. Vi vill, och är övertygande om att det är möjligt, att reducera tiden som den processen tar till under en vecka. Allra helst ska tiden processen tar kunna räknas i dagar. Eller kanske rent av timmar.

Ett krav för detta är dock att man slopar den traditionella rekryteringsprocessen och accepterar att arbetsmarknaden måste kunna vara extremt rörlig i framtiden. Vad innebär detta? Att vi bland annat måste sluta granska CV:n och personliga brev. Vi måste även sluta sitta i ostrukturerade intervjuer tidigt i processen.

Men hur ska man göra istället? Vårt tips är enkelt: använd urvalsinstrument som tar lite tid att använda och som har hög träffsäkerhet. Detta kan exempelvis vara generella begåvningstest, personlighetstest och motivationstest. Använd dessa tidigt. Träffa sedan ett fåtal kandidater på en slutintervju och fokusera på att prata om det som är specifikt i den aktuella rollen och i just er organisation. Låt kandidaten vara med och välja jobbet!

Vi säger inte att Brite är lösningen på alla världens problem, men om man vill korta ned sina rekryteringsprocesser, då är Brite rekryteringsstödet för er. Brite är nämligen byggt för att effektivisera och automatisera rerkyteringsprocessen. Flera delar av rekryteringsprocessen är därför redan klar när du som arbetsgivare skriver din jobbannons. Och att skapa en annons i Brite kan ta så lite som någon minut. Tiden till du har en kandidat på intervju? Endast timmar om du gillar snabba puckar. 

Kom igång med smart, snabb & snäll rekrytering idag

Testa gratis direkt