Psykologisk metod

Testning

Rekrytera träffsäkert med Psykologisk Metods certifierade och forskningsbaserade tester direkt i Brite.

Om Psykologisk metod

Psykologisk metod skapar säkra rekryteringar för alla organisationer som arbetar med potential management, genom att erbjuda forskningsbaserade kvalitativa tester och kompetenta medarbetare.

Detta görs Psykologisk metod genom att kontinuerlig säkerställa hög kvalitet på sina tester, göra dem tillgängliga för alla samt genom tillförlitlig IT, innovativa lösningar och ständig utveckling. Psykologisk Metod är för oss, och ska även i stort vara. det naturliga valet inom potential management.

Psykologisk metod erbjuder en rad olika tester för rekrytering och utveckling vilka alla syftar till att få en förståelse för individens personliga potential, därav namnet Understanding Personal Potential (UPP). UPP är ett flexibelt system av tester som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov. UPP består av personlighetstest (UPP Personality), begåvningstester (UPP Problem Solving), screeningtest (UPP StepOne Screen) och ett test för att mäta kritiskt tänkande (UPP Critical Thinking).

Certifierade tester i Brite

Brite använder (till skillnad mot majoriteten av alla rekryteringsbolag och HR-avdelningar) certifierade tester. Testerna som tillhandahålls av Psykologisk Metod granskas årligen av oberoende part (DNV-GL). Här kan du läsa mer om DNV-GL.

Med hjälp av UPP kan du som rekryterande part säkerställa att ni anställer rätt kompetens via Brite. Rätt så bra va?

Effektivisera er rekrytering idag och slipp söndagsångesten

Kom igång