5
 min läsning

Landsgränser är bara linjer dragna i sand

Vi lever i en globaliserad värld. Trots detta är det oerhört svårt att förflytta kompetens till exempelvis ett europeiskt land från exempelvis Mellanöstern eller Afrika. Det är problematisk.

Vi lever i en globaliserad värld. Trots detta är det oerhört svårt att förflytta kompetens till exempelvis ett europeiskt land från exempelvis Mellanöstern eller Afrika. Det är problematisk.
Abstract background, green and nay blue consisting of triangles and, squares and dots.

Problematiken med långdragna rekryteringsprocesser

Vi har en nanny som hjälper oss att hämta barnen på förskolan en dag per vecka. Hon föddes i Afghanistan, flyttade med sina föräldrar till Vitryssland när hon var sju år gammal för att därefter vid tolv års ålder flytta med familjen till Sverige. Hon kom som flykting och har idag ett år kvar tills hon är färdigutbildad lärare.

Under tiden har hon lyckats försörja sig själv genom att jobba som nanny och vikarie. Detta talar i sig för att hon har mycket hög potential att klara av högt kvalificerade arbetsuppgifter. Hade det inte varit så att hon på grund av asylskäl hade fått uppehållstillstånd i Sverige kanske hon hade varit hemmafru och sjubarnsmamma i Afghanistan idag.

Utdragna rekryteringsprocesser separerar familjer

För några år sedan träffade hon en afghansk man när hon var på semester i Turkiet. Dem blev kära och gifte sig till slut. Han flydde till Turkiet från Afghanistan under tidigt 2000-tal men vill nu flytta till Sverige för att bo tillsammans med sin fru.

Då dem nyligen gifte sig, och då båda är från Afghanistan, har Migrationsverket haft åsikter om huruvida han ska få komma till Sverige. Reglerna kring anhöriginvandring skärptes avsevärt efter den stora flyktingvågen och nu utreds varje fall noggrant. Att åberopa asylskäl är inte aktuellt då mannen har uppehållstillstånd i Turkiet.

Mannen skulle mycket väl kunna tänka sig att ta vilket jobb som helst i Sverige men för att få ett jobb i Sverige måste man allt som oftast gå igenom en utdragen rekryteringsprocess på plats i Sverige.

Det finns en lösning på problemet

På sikt vill vi att Brite ska kunna göra urval i vilket land som helst och matcha vilken kandidat som helst med vilket jobb som helst. På så sätt kommer personer med hög potential att kunna bli erbjudna kvalificerade jobb på en plats i världen dit dem önskar att flytta.

Vilket medborgarskap man har bör sällan vara avgörande för vart man kan jobba och bosätta dig. Istället borde det viktiga vara vilken potential och kompetens man besitter samt hur dessa matchar mot det aktuella jobbet alldeles oavsett vart man befinner dig och vart i världen jobbet finns.

Regeringens reform för arbetskraftsinvandring ett steg i rätt riktning

I december år 2008 införde Regeringen en arbetskraftsinvandringsreform som möjliggjorde för människor utanför EU/EFTA att komma till Sverige för att arbeta om de erbjudits anställning. Detta betyder att om du har ett erbjudande om tjänst i Sverige så har du i princip rätt att bosätta dig i Sverige och få uppehållstillstånd.

Då varannan kommun i Sverige har negativ befolkningsutveckling är det inte heller uteslutande högkvalificerade yrken som behöver förstärkas med personer från andra länder. Många yrken behöver tillförsel av arbetskraft från andra länder. Rekryteringsprocessen kommer behöva förändras för att i ännu högre utsträckning anpassas till en global värld.

Så får vi rätt person på rätt plats i rätt tid

Brite kommer minska friktionen i rekryteringsprocessen markant, både för arbetsgivare och arbetssökande. Ingen av parterna ska behöva söka aktivt utan detta automatiseras av Brite. På samma sätt kommer större delen av själva urvalet automatiseras.

En ökad global rörlighet kommer också medföra andra bra effekter. Vår vision, och vad vi på sikt tror, är att inga dåliga arbetsgivare kommer överleva framöver. Detta då det kommer vara så pass lätt att byta jobb och hitta arbetskraft att förmågan att hitta och kontraktera rätt kompetens ej ska vara begränsande för organisationens utveckling. Istället ska företagets attraktionskraft avgöra vilka som får tillgång till den bästa kompetensen.

Idag tar det så pass mycket tid, energi och kapital att hitta och rekrytera rätt kompetens att detta i sig blir den begränsande faktorn. Större organisationer som kan lägga mycket resurser på marknadsföring (employer branding), som kan betala rekryteringsbolag som knackar kandidater på axeln och som har HR-avdelningar som stödjer i rekryteringsprocessen har större möjligheter att skaffa rätt kompetens. Istället borde den som skapar bäst förutsättningar för sina medarbetare få tillgång till den mest eftertraktade kompetensen. Bra arbetsplatser med goda arbetsvillkor borde få tillgång till bra kompetens!

På samma sätt bör nationers attraktionskraft avgöra var världsmedborgaren vill bosätta sig. Bra nationer, det vill säga nationer med stor grad av öppenhet, demokratiska värderingar, rimlig fördelningspolitik, goda arbetsvillkor och tillräckliga sociala skyddsnät, bör få den mest kompetenta befolkningen som kan bygga vidare på starka samhällen.

Det är så vi får rätt person på rätt plats i rätt tid. Läs mer om hur du kan få det med.

Ladda ned vår gratis guide

Lär dig mer om hur du kan öka träffsäkerheten på era rekryteringar genom att använda tester – på rätt sätt.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.

Vill du lära dig allt om framtidens rekrytering?

Vi älskar forskning och kunskap. Det hoppas vi att du också gör. Är du sugen på de senaste trenderna inom rekrytering och HR? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.