3
 min läsning

Så eliminerar rekryterare bias med algoritmer

35 miljoner år. Så gamla är människans evolutionära egenskaper. Det är problematiskt i vissa situationer. Rekrytering bland annat.

35 miljoner år. Så gamla är människans evolutionära egenskaper. Det är problematiskt i vissa situationer. Rekrytering bland annat.
Abstract background, green and nay blue consisting of triangles and, squares and dots.

Mekanisk bedömning utklassar magkänslan

35 miljoner år. Så gamla är människans evolutionära egenskaper. Även i komplexa situationer grundas vår beslutsförmåga i dessa egenskaper, varför det man tror är ett medvetet beslut ofta inte är det. Den mänskliga bedömningen är därför omöjlig att renodla från diskriminering. Daniel, produktägare och utvecklingsansvarig på Brite, berättar i detta blogginlägg mer om varför mekanisk bedömning utklassar magkänslan när det kommer till rekrytering.

I Daniel Kahnemans bok Tänka, snabbt och långsamt beskrivs två modeller avseende kognitiva processer vilka tydligt korresponderar mot medvetna respektive omedvetna processer. Medvetna processer är långsamma och energikrävande, varför människor sällan ägnar sig åt medveten analys och beslutsfattande.

Forskning visar att människan ofta tror att denne ägnar sig åt medvetna processer när denne i själva verket ägnar sig åt omedvetna processer. Vill du fördjupa dig mer i detta rekommenderar jag varmt Kahnemans bok.

Rekrytering är inget undantag från ovan. Även inom rekrytering genomför människor omedvetna analyser och tar omedvetna beslut i villfarelsen att man agerar medvetet och systematiskt. De flesta tror nog att ett bra rekryteringsbeslut tas genom att en människa tar ett beslut som grundar sig i en helhetsbedömning. Forskningen talar dock sitt tydliga språk i frågan.

Kom igång och rekrytera utan magkänsla med Brite gratis.


50 % bättre prediktioner med algoritmer

Mekanisk bedömning utklassar så kallad klinisk helhetsbedömning. I en metastudie kring bedömning och urval konstateras att mekaniska bedömningar av framtida arbetsprestation, avancemang, fortbildningsprestation och betyg ger bättre resultat än just kliniska bedömningar. Särskilt stor är skillnaden mellan metoderna när arbetsprestation ska prediceras.

Sambandet mellan mekanisk bedömning och arbetsprestation ligger i genomsnitt på 44 %, jämfört med 28 % för klinisk. Det innebär att om en traditionell (klinisk) metod för bedömning av kandidater byts ut mot en algoritm kan vi förväntas se 50 procent bättre prediktioner. Detta nyttjar Brite!

Tidigare forskning inom området indikerar att vilken typ av mekanisk eller klinisk metod som används inte är det viktigaste. Det centrala är huruvida mänsklig bedömning är en del av metoden. Hur informationen samlas in är också sekundärt. Det är själva tolkningen av informationen som avgör slutsatsens träffsäkerhet.

Ta del av Tema HR:s artikel för mer kunskap om mekaniska bedömningar.

Läs mer om hur Brite kan hjälpa din organisation rekrytera snabbt, träffsäkert och diskrimingeringsfritt Hör gärna av dig om du vill höra mer om hur vi på Brite jobbar med mekanisk bedömning via algoritmer för att öka prediktionen i rekryteringsprocessen.

Läs mer om testerna som används i Brite

Testerna som erbjuds via Brite tillhandahålls av vår samarbetspartner Psykologisk Metod. De har tagit fram en metod för personbedömning som går under namnet Understanding Personal Potential (UPP). UPP är ett flexibelt system av tester som går att anpassa och kombinera efter varje organisations unika behov. UPP används för mätning av personlighet, begåvning, motivation och kritiskt tänkande.


Ladda ned vår gratis guide

Lär dig mer om hur du kan öka träffsäkerheten på era rekryteringar genom att använda tester – på rätt sätt.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.

Vill du lära dig allt om framtidens rekrytering?

Vi älskar forskning och kunskap. Det hoppas vi att du också gör. Är du sugen på de senaste trenderna inom rekrytering och HR? Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Vi hörs i inkorgen!
Ojdå. Nu gick något lite galet.